Om Oss

 
Vi är för närvarande fyra personer som arbetar på företaget, alla med olika bakgrund och erfarenheter. En av oss är auktoriserad redovisningskonsult, en är redovisningsekonom och två av oss arbetar som redovisningsassistenter.


Vi har sammanlagt lång egen erfarenhet och även ett mycket väl utbyggt kontaktnät med experter inom olika specialområden.


Vi är anslutna till Sveriges ledande branschförbund för redovisningskonsulter, SRF, vilket är en garanti för att vi utför våra uppdrag med ansvar och efter högt ställda etiska regler, samt att vi har erforderliga ansvarsförsäkringar.
Läs mer om våra kunder>>
 
 
Vi är medlem i SRF
   

Kontaktuppgifter:
    
Växjö Ekonomibyrå AB,
Kungsgatan 1 B, 352 30 Växjö
    
Telefon: 0470 - 76 44 44
Fax: 0470 - 76 44 41
E-post: veb@veb.se