Våra tjänster

 
Vi vågar påstå att vi kan hjälpa till med det mesta inom ekonomins område. Det vi inte löser själva har vi ett väl utbyggt nätverk med experter på olika områden som kan bistå vid speciella frågor och önskemål. För dig som driver en verksamhet som kräver en revisor behövs, utöver det vi kan erbjuda, även en godkänd eller auktoriserad revisor. Vi har där goda kontakter med ett flertal revisorer och kan ge förslag på lämplig revisor.  
 
Vi är medlem i SRF
   

Kontaktuppgifter:
    
Växjö Ekonomibyrå AB,
Kungsgatan 1 B, 352 30 Växjö
    
Telefon: 0470 - 76 44 44
Fax: 0470 - 76 44 41
E-post: veb@veb.se

     
Ett urval av de tjänster vi kan stå till tjänst med är:

- löpande redovisning

- kundfakturering

- betalning av leverantörsfakturor

- bokslut, års

- och delårs- årsredovisning

- deklarationer, bolag och privata

- budgetarbete

- skattefrågor

- bolagsbildningar

- bolagsfrågor i övrigt

- avtalsskrivningar, exempelvis kompanjonavtal, hembudsavtal eller    vinstdelningsavtal

- styrelsearbete

- generationsskiftesplanering

- företagsvärdering

- företagsöverlåtelser

- råd angående förvaltning av kapital

- juridiska frågor

- personalfrågor

- försäkringslösningar